Hissien huolto perustuu asiakkaan ja toimittajan väliseen sopimukseen jossa määritellään ne puitteet mitä huoltosopimus pitää sisällään.

Palvelumme perustuu enemmän kumppanuusideaan kuin paperilla olevaan huoltosopimukseen.

Huoltosopimus tehdään, mutta hyvin toimivassa kumppanuudessa siihen ei tarvitse juuri koskaan edes katsoa. Emme lisää sinne pykäliä jotka estävät asiakkaan vapaan valinnan huoltoliikkeestä, ns. irtisanomislauseke. Huoltotoiminta on kokonaisuudessaan luottamukseen pohjautuvaa ja se vaatii kehittämistä ja yhteistyötä.

Tärkein työ hissin huollossa lähtee hissillä tapahtuvaista toimista joka lepää asiantuntevan asentajan hartioilla.

Jokaiselle hissille laaditaan huolto-ohjelma jonka tulee perustua mm. seuraaviin tekijöihin:

  • käynnistysten lukumäärä
  • hissin ikä
  • hissin tyyppi
  • hissin käyttöolosuhteet

Näitä tekijöitä tarkastellessa saadaan myös määriteltyä huoltokäyntien määrä / vuosi.
Nykytrendinä on vähentää huoltokäyntien määrää ja lisätä huollon sisältöä. Tosiasiassa vanhat hissit on tarkoitettu huollettavaksi useammin kuin nykyiset huoltajat haluaisivat ja tästä saattaa olla seurauksena jopa vikamäärien kasvaminen