Mahtavia uutisia!

Kauan odotettu ja toivottu Onelift Oy:n hissien kunnossapitopalvelu on palannut takaisin entistä ehompana.
Palvelun ollessa tauolla olemme panostaneet yhtiön toimintojen kehittämiseen kaikilla osa-alueilla. Yksi merkittävimmistä uudistuksista on ollut kaikkein hissien ja komponenttien vaihtaminen uusiin vastaamaan nykypäivän korkeita laatuvaatimuksia. Tulevaisuudessa tavoitteemme onkin erottua kilpailijoista nimenomaan laadukkaalla kunnossapitopalvelulla. Aiomme jatkossa kehittää palvelua entisestään muun muassa asiakkailta saamamme palautteen perusteella.

SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO TAKAA TOIMINTA VARMUUDEN

Hissien huolto perustuu asiakkaan ja toimittajan väliseen sopimukseen,  jossa määritellään ne puitteet mitä huoltosopimus pitää sisällään. Laadimme huolto-ohjelman ja kun hissiä huolletaan ohjelman mukaisesti hissi pysyy kunnossa ja palvelee moitteettomasti. Palvelumme perustuu enemmän kumppanuusideaan kuin paperilla olevaan huoltosopimukseen.

HUOLON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Jokaiselle hissille laaditaan huolto-ohjelma jonka tulee perustua mm. seuraaviin tekijöihin:

KÄYNNITYSTEN-MÄÄRÄ

Hissin käynnistysten määrä vaihtelee luonnollisesti käyttöpaikan mukaan. Tekstiä voisi olla kaksi lausetta

 

HISSIN IKÄ

Suomessa käytössä olevien hissien keski-ikä on yli 30 vuotta. Vanhat hissit eivät myöskään vastaa nykyajan vaatimuksia turvallisuuden, käyttömukavuuden, esteettömyyden ja energiatehokkuuden osalta.

HISSIN TYYPPI

Hissi on tekninen laite joka kuluu käytössä siinä missä muutkin laitteet. Yleisesti vanhojen hissien lähestyessä elinkaarensa päätä, laitteiden pitäminen toimintakunnossa alkaa vaatia enemmän huoltamista.

HISSIN KÄYTTÖ-OLOSUHTEET

Hissien käyttöolosuhteet ja tekniikka vaihtelevat käyttöpaikan mukaan ja vaikuttavat oleellisesti hissin huollon määrän tarpeeseen. Näitä tekijöitä tarkastellessa saadaan myös määriteltyä huoltokäyntien määrä / vuosi.

HISSIN PERUSKORJAUS

Olemme erikoistuneet hissien peruskorjaukseen, joka on koko alan varmasti vaativin ja eniten ammattitaitoa vaativa osa. Jokainen työmaa on oma kokonaisuutensa ja jopa samassa kiinteistössä olevat hissit ovat yksilöllisiä. Yleisesti hissien peruskorjaukseen liittyy paljon erikoisosaamista, alihankintaa, suunnittelua ja valintoja. Tarkoituksenamme on olla alan paras yritys juuri tällä vaativalla osa-alueella

Peruskorjauksen piiriin voi kuulua mm. hissit,  liukuportaat, nosto-ovet ja henkilöliikenneovet.

Kiireellisissä tapauksissa ota yhteyttä. Päivystys 24 h.